Language of document :

Kanne 22.2.2008 - Valero Jordana v. komissio

(Asia F-25/08)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Gregorio Valero Jordana (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja M. van der Woude)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

17.4.2007 tehdyn päätöksen kumoaminen siltä osin kuin siinä ei anneta kantajalle yhtään ylimääräistä etusijapistettä vuoden 2003 ylennyskierroksella

Vaatimukset

17.4.2007 tehty päätös on kumottava siltä osin kuin siinä ei anneta kantajalle yhtään ylimääräistä etusijapistettä vuoden 2003 ylennyskierroksella

vastaaja on velvoitettava maksamaan 5 000 euron suuruinen vahingonkorvaus

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________