Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 27 noiembrie 2008 - Wilms/Comisia

(Cauza F-24/08)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei a doua a dispus radierea cauzei.

____________

1 - JO C 116, 9.5.2008, p. 34.