Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 27 november 2008 - Wilms mot kommissionen

(Mål F-24/08)(1)

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1 - EUT C 116, 09.05.2008.