Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 18. december 2008 - Gippini Fournier mod Kommissionen

(Sag F-21/08) 1

Processprog: fransk

Formanden for Anden Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 - EUT C 116 af 9.5.2008, s. 33.