Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 18. decembra 2008 - Gippini Fournier proti Komisiji

(Zadeva F-21/08)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik drugega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1 - UL C 116, 9.5.2008, str. 33.