Language of document : ECLI:EU:T:1999:54

"Den fullständiga texten till en dom som är representativ för "stålbalksmålen" (domen i mål T-141/94, Thyssen mot kommissionen) finns tillgänglig på denna sida på gemenskapens alla officiella språk. De övriga domarna* i "stålbalksmålen" finns endast tillgängliga på det ursprungliga rättegångsspråket. De kommer emellertid att senare offentliggöras på gemenskapens övriga språk i utdrag, som är begränsade till de frågor som har allmän giltighet."

*

Domen i mål T-134/94 NMH Stahlwerke mot kommissionen

Domen i mål T-136/94 Eurofer mot kommissionen

Domen i mål T-137/94 Arbed mot kommissionen

Domen i mål T-138/94 Cockerill-Sambre mot kommissionen

Domen i mål T-145/94 Unimétal mot kommissionen

Domen i mål T-147/94 Krupp Hoesch mot kommissionen

Domen i mål T-148/94 Preussag mot kommissionen

Domen i mål T-151/94 British Steel mot kommissionen

Domen i mål T-156/94 Aristrain mot kommissionen

Domen i mål T-157/94 Ensidesa mot kommissionen