Language of document :

Žaloba podaná dne 26. března 2011 - ZZ v. CEDEFOP

(Věc F-31/11)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: M.-A. Lucas, advokát)

Žalovaný: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP)

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí ředitelky CEDEFOP, kterým se ukončuje pracovní poměr žalobce, a návrh na náhradu způsobené majetkové a nemajetkové újmy

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí ředitelky CEDEFOP ze dne 14. dubna 2010, kterým se ukončuje pracovní poměr žalobce;

uložit CEDEFOP, aby jako náhradu hmotné újmy v důsledku nepřijetí na pracovní místo, nebo až do případného opětovného přijetí na pracovní místo, žalobci zaplatilo rozdíl mezi odměnou a důchodem, na které by měl nárok, kdyby zůstal v jeho službě po 15. listopadu 2010, a případnou odměnou nebo dávkami v nezaměstnanosti a důchodem, na které by měl po tomto datu nárok;

uložit CEDEFOP, aby mu zaplatilo předběžně vyčíslenou částku ve výši 35 000 eur jako náhradu nehmotné újmy;

uložit CEDEFOP náhradu nákladů řízení.

____________