Language of document :

4. aprillil 2011 esitatud hagi - ZZ versus parlament

(kohtuasi F-35/11)

Kohtumenetluse keel: slovaki

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat J. Rybánsky)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada kostja otsus maksta hagejale ainult pool sisseseadmistoetusest, mida tal oleks tavapäraselt õigus saada.

Hageja nõuded

tühistada Euroopa Parlamendi (isiklike õiguste üksuse) 28. mai 2010. aasta otsus hagejale sisseseadmistoetuse maksmise kohta osas, milles sisseseadmistoetus määrati ainult ühe kuu põhipalga ulatuses ega makstud sisseseadmistoetust kahe kuu põhipalga ulatuses;

tühistada Euroopa Parlamendi peasekretäri 6. jaanuari 2011. aasta otsus, millega Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 alusel esitatud hageja kaebus rahuldamata jäeti;

mõista kohtukulud välja parlamendilt.

____________