Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 7.3.2012 – BI v. Cedefop

(Asia F-31/11)1

(Henkilöstö – Kanteen nostamisen määräaika – Valituksen hylkäämisessä käytetty kieli)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: BI (Evosmos, Kreikka) (edustaja: asianajaja M. A. Lucas)

Vastaaja: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) (asiamies: M. Fuchs, avustajanaan asianajaja B. Wägenbaur)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota Cedefopin johtajan tekemä päätös, jolla kantajan palvelussuhde päätettiin, sekä vaatimus taloudellisen vahingon ja henkisen kärsimyksen korvaamisesta

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

BI vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 EUVL C 186, 25.6.2011, s. 33.