Language of document :

Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 28 mars 2012 – BD mot kommissionen

(Mål F-36/11)(1 )

(Personalmål – Kontraktsanställda – Kontrakt har inte förnyats – Artikel 11a i tjänsteföreskrifterna – Intressekonflikt – Förtroende – Artikel 12b i tjänsteföreskrifterna – Bisyssla – Oskuldspresumtion)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: BD (Etterbeek, Belgien) (ombud: advokaterna T. Bontinck och S. Woog)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: G. Berscheid och J. Baquero Cruz)

Saken

Yrkande om ogiltigförklaring av beslutet att inte förlänga sökandens kontrakt efter kontraktsperiodens slut och, således, om att sökanden ska återinsättas i tjänst från och med den 1 november 2010.

Domslut

Talan ogillas.

BD ska bära sina rättegångskostnader och ersätta kommissionens rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 179, 18.6.2011, s. 22.