Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu zo 7. decembra 2011 – Svitana/Parlament

(vec F-35/11)1

Jazyk konania: slovenčina

Predseda tretej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 211, 16.7.2011, s. 33.