Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 7. decembra 2011 – Svitana proti Parlamentu

(Zadeva F-35/11)1

Jezik postopka: slovaščina

Predsednik tretjega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1UL C 211, 16.7.2011, str. 33.