Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 13. septembri 2012. aasta määrus – Markland versus Europol

(kohtuasi F-34/11)1

(Avalik teenistus – Europoli töötajad – Ajutise teenistuja leping – Muude teenistujate teenistustingimuste kohaldamine – Palgaastme määramine – Ilmselgelt põhjendamatu hagi)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: Saskia Jane Markland (Haag, Madalmaad) (esindaja: advokaat N. D. Dane)

Kostja: Euroopa Politseiamet (Europol) (esindajad: D. Neumann, D. El Khoury ja J. Arnould)

Ese

Taotlus tühistada otsus, millega hageja määrati palgaastmele AST 5.

Resolutsioon

Jätta hagi ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata.

Jätta S. J. Marklandi kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Politseiameti kohtukulud.

____________

1 ELT C 204, 9.7.2011, lk 30.