Language of document :

Appel iværksat den 22. februar 2021 af H.R. Participations SA til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 16. december 2020 i sag T-535/19 – H.R. Participations mod EUIPO – Hottinger Investment Management (JCE HOTTINGUER)

(Sag C-109/21 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: H.R. Participations SA (ved avocats P. Wilhelm og J. Rossi)

De andre parter i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) og Hottinger Investment Management Ltd

Domstolen (Afdelingen for bevilling af appel) har ved kendelse af 2. juni 2021 besluttet, at appellen ikke admitteres, og bestemt, at H.R. Participations SA bærer sine egne omkostninger.

____________