Language of document :

Virkamiestuomioistuimen (toinen jaosto) määräys 4.6.2013

Marrone v. komissio

(asia F-89/12)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Nimitys – Urakehitysten vastaavuusperiaate – Palkkaluokan määrittely uusia, epäedullisempia sääntöjä soveltamalla – Uudelleenmäärittelyä koskeva vaatimus – Myöhästyminen – Uusien tosiseikkojen puuttuminen – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Stefania Marrone (Wezembeek-Oppem, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Rodrigues, A. Blot ja A. Tymen)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: C. Berardis-Kayser ja G. Berscheid)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus komission päätöksen, jonka mukaan kantajan palkkaluokkaa ei määritellä uudelleen, kumoamisesta.

Määräysosa

Kanne hylätään, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Stefania Marrone vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 331, 27.10.2012, s. 33.