Language of document :

Rješenje Službeničkog suda (drugo vijeće) od 4. lipnja 2013. – Marrone protiv Komisije

(Predmet F-89/12)1

Predmetni postupak završen je prije 1. srpnja 2013., datuma pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji

____________

1 SL C 331, 27.10.2012., str. 33.