Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 4. junija 2013 – Marrone proti Komisiji

(Zadeva F-89/12)1

(Javni uslužbenci – Uradniki – Imenovanje – Načelo enakovrednosti karier – Razvrstitev v naziv ob uporabi novih pravil, ki so manj ugodni – Prošnja za prerazvrstitev – Prepoznost – Nova dejstva – Odsotnost – Očitna nedopustnost)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Stefania Marrone (Wezembeek-Oppem, Belgija) (zastopniki: S. Rodrigues, A. Blot in A. Tymen, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: C. Berardis-Kayser in G. Berscheid, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe Komisije o tem, da se tožeče stranke ne prerazvrsti.

Izrek

1.    Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.

2.    Stefania Marrone nosi svoje stroške in stroške Evropske komisije.

____________

1 UL C 331, 27.10.2012, str. 33.