Language of document :

Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 4 juni 2013 – Marrone mot kommissionen

(Mål F-89/12)1

(Personalmål – Tjänstemän – Utnämning – Principen om likvärdig karriärutveckling – Placering i lönegrad med tillämpning av nya, mindre förmånliga, bestämmelser – Begäran om omplacering – Försening – Nya omständigheter – Föreligger inte – Uppenbart att talan ska avvisas)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Stefania Marrone (Wezembeek-Oppem, Belgien) (ombud: advokaterna S. Rodrigues, A. Blot och A. Tymen)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Berardis-Kayser och G. Berscheid)

Saken

Begäran om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte omplacera sökanden lönegradsmässigt.

Avgörande

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

Stefania Marrone ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

____________

1 EUT C 331, 27.10.2012, s. 33