Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 8. května 2013 – Alsteens v. Komise

(Věc F-87/12)1

„Veřejná služba – Dočasný zaměstnanec – Prodloužení smlouvy – Dílčí zrušení – Změna“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Geoffroy Alsteens (Marcinelle, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, J.-N. Louis, É. Marchal, A. Coolen a D. Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a D. Martin, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise omezit dobu, na kterou lze prodloužit pracovní smlouva žalobce

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.

Geoffroy Alsteens ponese vlastní náklady řízení a ukládá se mu náhrada nákladů řízení vynaložených Evropskou komisí.

____________

1     Úř. věst. C 319, 20.10.2012, s. 19.