Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 8. mai 2013. aasta määrus – Alsteens versus komisjon

(kohtuasi F-87/12)1

(Avalik teenistus – Ajutine teenistuja – Lepingu pikendamine – Osaline tühistamine – Muutmine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Geoffroy Alsteens (Marcinelle, Belgia) (esindajad: advokaadid D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal ja S. Orlandi)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja D. Martin)

Ese

Nõue tühistada komisjoni otsus piirata hageja lepingu pikendamise perioodi.

Resolutsioon

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Jätta G. Alsteensi kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

1 ELT C 319, 20.10.2012, lk 19.