Language of document :

Rješenje Službeničkog suda (treće vijeće) od 8. svibnja 2013. – Alsteens protiv

Komisije

(Predmet F-87/12)1

Predmetni postupak završen je prije 1. srpnja 2013., datuma pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji

____________

1 SL C 319, 20.10.2012., str. 19.