Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2013. május 8-i végzése – Alsteens kontra Bizottság

(F-82/12. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Ideiglenes alkalmazott – A szerződés meghosszabbítása – Részleges megsemmisítés – Megváltoztatás)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Geoffroy Alsteens (Marcinelle, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, J.-N. Louis, É. Marchal, A. Coolen és D. Abreu Caldas ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Curall és D. Martin meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Bizottság azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amelyben a felperes szerződésének meghosszabbítását korlátozta.

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja.

G. Alsteens maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni az Európai Bizottság

____________

1 HL C 319., 2012.10.20., 19. O.