Language of document :

Civildienesta tiesas trešās palātas priekšsēdētāja 2013. gada 8. maija rīkojums – Alsteens/Komisija

(lieta F-87/12) 1

Civildienests – Pagaidu darbinieks – Līguma atjaunošana – Daļēja atcelšana – Grozīšana

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Geoffroy Alsteens (Marcinelle, Beļģija) (pārstāvji – S. Orlandi, J.-N. Louis, É. Marchal, A. Coolen un D. Abreu Caldas, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – MM. J. Currall un D. Martin)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas lēmumu ierobežot prasītāja līguma pagarināšanas periodu

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

G. Alsteens sedz savus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 319, 20.10.12., 19. lpp.