Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 8. maja 2013 – Alsteens proti Komisiji

(Zadeva F-87/12)1

(Javni uslužbenci – Začasni uslužbenec – Podaljšanje pogodbe – Delna razglasitev ničnosti – Sprememba)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Geoffroy Alsteens (Marcinelle, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, J.-N. Louis, É. Marchal, A. Coolen in D. Abreu Caldas, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in D. Martin, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe Komisije, s katero je bilo omejeno obdobje podaljšanja pogodbe tožeče stranke

Izrek

1.    Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.

2.    G. Alsteens nosi svoje stroške in stroške Evropske komisije.

____________

1 UL C 319, 20. 10. 2012, str. 19.