Language of document :

Sag anlagt den 21. august 2012 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-89/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne Rodrigues, A. Blot og A. Tymen)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af Kommissionens afgørelse om ikke at ændre sagsøgerens indplacering.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen truffet den 10. maj 2012 af direktøren for Direktorat D i GD for Menneskelige Ressourcer og Sikkerhed og fremsendt til sagsøgeren ved notat af 11. maj 2012 om afslag på sagsøgerens klage af 25. januar 2012.

Om fornødent annullation af afgørelsen af 21. november 2011 om afslag på sagsøgerens klage af 29. juni 2011.

Kommissionen tilpligtes at træffe de ændringsforanstaltninger, der er nødvendige med henblik på, at princippet om ækvivalens mellem karriereforløb på ny overholdes i forhold til sagsøgeren.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.