Language of document :

Acțiune introdusă la 21 august 2012 – ZZ/Comisia

(Cauza F-89/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: ZZ (reprezentanți: S. Rodrigues, A. Blot și A. Tymen, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Comisiei de a nu modifica încadrarea reclamantei

Concluziile reclamantei

Anularea deciziei adoptate la 10 mai 2012 de directorul Direcţiei D din cadrul DG Resurse Umane şi Securitate şi care a fost transmisă reclamantei prin nota din 11 mai 2012, prin care s-a respins reclamaţia formulată de reclamantă la 25 ianuarie 2012;

în măsura în care este necesar, anularea deciziei din 21 noiembrie 2011 prin care s-a respins cererea reclamantei din data de 29 iunie 2011;

obligarea pârâtei să adopte măsurile corective necesare pentru a restabili respectarea principiului echivalenţei carierelor în ceea ce o priveşte pe reclamantă;

obligarea Comisiei la plata tuturor cheltuielilor de judecată.