Language of document :

Sag anlagt den 20. august 2012 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-88/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal og S. Orlandi)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om beregning af godskrivningen af de pensionsrettigheder, som er erhvervet før tiltrædelsen af tjenesten, på grundlag af de nye almindelige gennemførelsesbestemmelser.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen af 16. januar 2012 om beregning af godskrivningen af de pensionsrettigheder, som sagsøgeren har erhvervet før tiltrædelsen af tjenesten i Kommissionen.

Om fornødent annullation af afgørelsen om afslag på sagsøgerens klage af 15. juni 2012 om anvendelse af de almindelige gennemførelsesbestemmelser og aktuarmæssige satser, der var gældende på tidspunktet for sagsøgerens ansøgning om overførsel af hans pensionsrettigheder.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.