Language of document :

20. augustil 2012 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-88/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal ja S. Orlandi)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus enne teenistuse asumist omandatud pensiõiguste staažilisa arvutamise kohta uute üldiste rakendussätete alusel.

Hageja nõuded

tühistada 16. jaanuari 2012. aasta otsus enne komisjoni teenistuse asumist hageja omandatud pensiõiguste staažilisa arvutamise kohta;

vajalikus osas tühistada otsus jätta rahuldamata tema 15. juuni 2012. aasta kaebus, millega nõuti tema pensioniõiguste ülekandmise taotluse esitamise ajal jõus olnud üldiste rakendussätete ja kindlustusmatemaatiliste määrade kohaldamist;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.