Language of document :

Acțiune introdusă la 20 august 2012 – ZZ/Comisia

(Cauza F-88/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal și S. Orlandi, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de a efectua calculul sporului drepturilor de pensie dobândite anterior intrării în serviciu pe baza noilor DGA

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei din 16 ianuarie 2012 privind calculul sporului drepturilor de pensie dobândite anterior intrării în serviciu în cadrul Comisiei Europene;

în măsura în care este necesar, anularea deciziei de respingere a reclamației sale din 15 iunie 2012 prin care se urmărea aplicarea DGA și a valorilor actuariale în vigoare în momentul cererii sale de transfer al drepturilor de pensie;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.