Language of document :

Žaloba podaná dne 10. srpna 2012 – ZZ v. Komise

(Věc F-87/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal a S. Orlandi, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise omezit dobu, na kterou lze prodloužit pracovní smlouva žalobce.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí Komise ze dne 18. listopadu 2011 v rozsahu, v němž omezuje dobu, na kterou lze prodloužit pracovní smlouva dočasného pracovníka, kterou uzavřel žalobce dne 31. března 2012;

uložit žalované úhradu předběžné částky ve výši 1 euro za škodu utrpěnou žalobcem;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.