Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 10. augustā – ZZ/Komisija

(lieta T-87/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal un S. Orlandi, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Komisijas lēmumu ierobežot prasītāja līguma pagarinājuma termiņu

Prasītāja prasījumi:

atcelt Komisijas 2011. gada 18. novembra lēmumu, ciktāl ar to prasītāja pagaidu darbinieka līguma pagarinājums ir ierobežots līdz 2012. gada 31. martam;

par prasītājam nodarīto kaitējumu piespriest atbildētājai provizoriski samaksāt vienu euro;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.