Language of document :

Talan väckt den 10 augusti 2012 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-87/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal och S. Orlandi)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att begränsa den tid som sökandens kontrakt förlängdes.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 18 november 2011 i den mån det begränsar förlängningen av sökandens kontrakt som tillfälligt anställd till den 31 mars 2012,

förplikta kommissionen att preliminärt betala en euro för den skada som sökanden lidit, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.