Language of document : ECLI:EU:F:2013:71

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

(Camera a doua)

4 iunie 2013

Cauza F‑89/12

Stefania Marrone

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Funcționari – Numire – Principiul echivalenței carierelor – Încadrare în grad în temeiul noilor norme mai puțin favorabile – Cerere de modificare a încadrării – Tardivitate – Fapte noi – Inexistență – Inadmisibilitate vădită”

Obiectul:      Acțiune formulată în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA potrivit articolului 106a din acesta, prin care doamna Marrone solicită anularea deciziei adoptate la 10 mai 2012 de autoritatea împuternicită să facă numiri (denumită în continuare „AIPN”) prin care a fost respinsă reclamația sa, precum și, în măsura în care este necesar, anularea deciziei din 21 noiembrie 2011 prin care a fost respinsă cererea sa din data de 29 iunie 2011 având ca obiect, în principal, reconstituirea de către Comisia Europeană a carierei sale începând cu data de 1 mai 2004

Decizia:      Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă. Doamna Marrone suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.

Sumarul ordonanței

1.      Acțiune introdusă de funcționari – Reclamație administrativă prealabilă – Termene – Decădere – Redeschidere – Condiție – Fapt nou și esențial

(Statutul funcționarilor, art. 90 și 91)

2.      Acțiune introdusă de funcționari – Interesul de a exercita acțiunea – Necesitatea unor motive personale

(Statutul funcționarilor, art. 91)

1.      Numai existența unor fapte noi și esențiale poate justifica formularea unei cereri de reexaminare a unei decizii necontestate în termenul prevăzut.

(a se vedea punctul 25)

Trimitere la:

Curte: 15 mai 1985, Esly/Comisia, 127/84, punctul 10

2.      Un funcționar nu este abilitat să acționeze în interesul legii și nu poate să invoce decât motive care îl privesc personal.

(a se vedea punctul 27)

Trimitere la:

Curte: 21 ianuarie 1987, Stroghili/Curtea de Conturi, 204/85, punctul 9

Tribunalul Funcției Publice: 23 ianuarie 2007, Chassagne/Comisia, F‑43/05, punctul 100 și jurisprudența citată