Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 21. april 2015 – Alsteens mod Kommissionen

(Sag F-87/12)

(Personalesag – hjemvisning efter ophævelse – midlertidigt ansat – forlængelse af kontrakt – seksårsreglen)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Geoffroy Alsteens (Marcinelle, Belgien) (ved advokat S. Orlandi)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Hjemvisning efter ophævelse – personalesag – påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om at begrænse perioden for forlængelse af sagsøgerens kontrakt.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Geoffroy Alsteens bærer sine egne omkostninger i sag F-87/12, sag T-373/13 P og sag F-87/12 RENV og betaler de af Kommissionen afholdte omkostninger i sag F-87/12.

Kommissionen bærer sine egne omkostninger i sag T-373/13 P og sag F-87/12 RENV.