Language of document :

Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tal-21 ta April 2015 – Alsteens vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-87/12 RENV)

(Servizz pubbliku – Kawża mibgħuta lura wara annullament

– Membru tal-persunal temporanju

– Tiġdid ta’ kuntratt – Regola tas-sitt snin)

Lingwa tal-kawża:il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Geoffroy Alsteens (Marcinelle, il-Belġju) (rappreżentant: S. Orlandi, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentant: J. Currall, aġent)

Suġġett tal-kawża

Kawża mibgħuta lura wara annullament - Servizz pubbliku - Talba għall-annullament tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tillimita l-perijodu ta’ estensjoni tal-kuntratt tar-rikorrent.DispożittivIr-rikors huwa miċħud.G. Alsteens għandu jbati l-ispejjeż tiegħu stess sostnuti rispettivament fil-Kawżi F-87/12, T-373/13 P u F-87/12 RENV, kif ukoll l-ispejjeż sostnuti mill-Kummissjoni Ewropea fil-Kawża  F-87/12.Il-Kummissjoni Ewropea għandha tbati l-ispejjeż tagħha stess sostnuti fil-Kawżi  T-373/13 P u F-87/12 RENV.