Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 21 april 2015 – Alsteens mot kommissionen

(Mål F-87/12 RENV)

(Personalmål – Återförvisning efter ogiltigförklaring – Tillfälligt anställd – Förnyelse av kontrakt – Sexårsregeln)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Geoffroy Alsteens (Marcinelle, Belgien) (ombud: advokaten S. Orlandi)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall)

Saken

Återförvisning efter ogiltigförklaring - Personalmål - Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att begränsa den tid som sökandens kontrakt förlängdes.

Domslut

Talan ogillas.

Geoffroy Alsteens ska bära sina rättegångskostnader i målen F-87/12, T-373/13 P och F-87/12 RENV och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader i mål F-87/12.

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader i målen T-373/13 P och F-87/12 RENV.