Language of document : ECLI:EU:F:2015:31

PRESUDA SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE

(prvo vijeće)

21. travnja 2015.

Predmet F‑87/12 RENV

Geoffroy Alsteens

protiv

Europske komisije

„Javna služba – Vraćanje predmeta na ponovno suđenje nakon ukidanja – Član privremenog osoblja – Produženje ugovora – Pravilo šest godina“

Predmet:      Tužba, podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a, primjenjivog na Ugovor o EZAE‑u na temelju njegova članka 106.a, kojom je G. Alsteens zatražio poništenje „Odluke [Europske] Komisije od 18. studenog 2011., u dijelu u kojem ograničava trajanje produženja [njegova] ugovora za člana privremenog osoblja [...] do dana 31. ožujka 2012.“.

Odluka:      Tužba se odbija. G. Alsteens će snositi vlastite troškove u predmetima F‑87/12, T‑373/13 P i F‑87/12 RENV, kao i troškove Europske komisije u predmetu F‑87/12. Europska komisija snosit će vlastite troškove u predmetima T‑373/13 P i F‑87/12 RENV.

Sažetak

1.      Dužnosnici – Privremeno osoblje – Trajanje zaposlenja – Pravilo šest godina – Mogućnost odstupanja u interesu službe – Obveza ispitivanja mogućnosti primjene iznimke – Opseg

(Pravilnik o osoblju za dužnosnike, čl. 90.; Uvjeti zapošljavanja koji se primjenjuju na ostale službenike, čl. 2. (a) i (b) i čl. 8.)

2.      Dužnosnici – Privremeno osoblje – Zapošljavanje – Neproduženje ugovora na određeno vrijeme – Obveza ispitivanja mogućnosti raspoređivanja predmetnog člana osoblja – Nepostojanje

(Uvjeti zapošljavanja koji se primjenjuju na ostale službenike, čl. 2., 8. i 47. t. (b) i (i))

1.       Kada se radi o produženju ugovora na određeno vrijeme članu ugovornog osoblja, tijelo nadležno za sklapanje ugovora o radu mora ispitati, na izričit zahtjev za produženje preko razdoblja od šest godina predviđenog internom odlukom s općom primjenom, postojanje interesa službe koji bi opravdao odstupanje od pravila šest godina.

Međutim, kada je zahtjev za produženje postavljen za određeno trajanje, koje ne prelazi razdoblje od šest godina, tijelo nadležno za sklapanje ugovora o radu se ne mora izjasniti o mogućnosti primjene takve iznimke.

Međutim, ništa ne sprječava predmetnog člana osoblja da na temelju članka 90. stavka 1. Pravilnika zatraži ispitivanje mogućnosti da mu se ugovor produži u interesu službe preko razdoblja od šest godina.

(t. 54., 57. i 62.)

Izvori:

Prvostupanjski sud: rješenje Vakalopoulou/Komisija, T‑97/00, EU:T:2001:38, t. 14.

Opći sud Europske unije: presuda Komisija/Petrilli, T‑143/09 P, EU:T:2010:531

Službenički sud: presuda BR/Komisija, F‑13/12, EU:F:2013:39

2.       Poštovanje dužnosti brižnog postupanja kao i pojam interesa službe ne obvezuju tijelo nadležno za sklapanje ugovora o radu da, prije nego odluči ne produžiti ugovor članu privremenog osoblja, ispita mogućnost preraspodjele predmetnog člana osoblja na drugo mjesto.

(t. 66.)

Izvori:

Opći sud Europske unije: presuda Komisija/Macchia, T‑368/12 P, EU:T:2014:266, t. 57.

Službenički sud: presuda Macchia/Komisija, F‑63/11, EU:F:2012:83, t. 60.