Language of document : ECLI:EU:F:2015:31

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK ÍTÉLETE

(első tanács)

2015. április 21.

F‑87/12. RENV. sz. ügy

Geoffroy Alsteens

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Hatályon kívül helyezést követő visszautalás – Ideiglenes alkalmazott – A szerződés meghosszabbítása – Hatéves szabály”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amellyel G. Alsteens „a[z Európai] Bizottság 2011. november 18‑i határozatának” megsemmisítését kérte „abban a részében, amelyben 2012. március 31‑ig […] korlátozta az ideiglenes alkalmazotti szerződés[e] meghosszabbításának időtartamát”.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. G. Alsteens maga viseli az F‑87/12., a T‑373/13. P. és az F‑87/12. RENV. sz. ügyekben felmerült saját költségeit, valamint köteles viselni az Európai Bizottságnál az F‑87/12. sz. ügyben felmerült költségeket. Az Európai Bizottság maga viseli a T‑373/13. P. és az F‑87/12. RENV. sz. ügyben felmerült saját költségeit.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Ideiglenes alkalmazottak – Az alkalmazás időtartama – Hatéves szabály – Szolgálati érdekből való eltérés lehetősége – A kivétel alkalmazására vonatkozó lehetőség megvizsgálásának kötelezettsége – Terjedelem

(Személyzeti szabályzat, 90. cikk; az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek, 2. cikk, a) és b) pont, és 8. cikk)

2.      Tisztviselők – Ideiglenes alkalmazottak – Felvétel – Határozott időre szóló szerződés meg nem hosszabbítása – Az érintett alkalmazott újrabeosztására vonatkozó lehetőség megvizsgálásának kötelezettsége – Hiány

(Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek, 2., 8. és 47. cikk, b) pont, i. alpont)

1.      Az ideiglenes alkalmazottak határozott időre szóló szerződésének meghosszabbítását illetően a munkaszerződés megkötésére jogosult hatóság feladata megvizsgálni az általános hatályú belső határozatban előírt hat éves időtartamon túli meghosszabbításra vonatkozó kifejezett kérelem esetében azt, hogy fennáll‑e olyan szolgálati érdek, amely indokolhatja a hatéves szabálytól való eltérést.

Amennyiben azonban a meghosszabbítás iránti kérelem a hat éves időtartamot meg nem haladó, határozott időtartamra vonatkozik, a munkaszerződés megkötésére jogosult hatóságnak nem kell az ilyen eltérés lehetőségéről határoznia.

Az érintett alkalmazottat azonban semmi nem gátolja abban, hogy a személyzeti szabályzat 90. cikkének (1) bekezdése alapján kérje annak a lehetőségnek a megvizsgálását, hogy a szerződését szolgálati érdekből meg lehet‑e hosszabbítani a hatéves időszakon túl.

(lásd az 54., 57. és 62. pontot)

Hivatkozás:

Elsőfokú Bíróság: Vakalopoulou kontra Bizottság végzés, T‑97/00, EU:T:2001:38, 14. pont;

Az Európai Unió Bírósága: Petrilli kontra Bizottság ítélet, T‑143/09. P, EU:T:2010:531;

Közszolgálati Törvényszék: BR kontra Bizottság ítélet, F‑13/12, EU:F:2013:39.

2.      A gondoskodási kötelezettség tiszteletben tartása, valamint a szolgálati érdek fogalma nem kötelezi a munkaszerződés megkötésére jogosult hatóságot arra, hogy az ideiglenes alkalmazotti szerződés meg nem hosszabbításáról való döntés előtt megvizsgálja az érintett alkalmazott másik álláshelyre történő áthelyezésének lehetőségét.

(lásd a 66. pontot)

Hivatkozás:

Az Európai Unió Törvényszéke: Bizottság kontra Macchia ítélet, T‑368/12. P, EU:T:2014:266, 57. pont;

Közszolgálati Törvényszék: Macchia kontra Bizottság ítélet, F‑63/11, EU:F:2012:83, 60. pont.