Language of document : ECLI:EU:F:2015:31

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE
EVROPSKE UNIJE

(prvi senat)

21. april 2015

Zadeva F‑87/12 RENV

Geoffroy Alsteens

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Vrnitev po razveljavitvi – Začasni uslužbenec – Podaljšanje pogodbe – Pravilo šestih let“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se za Pogodbo ESAE uporablja v skladu z njenim členom 106a, s katero je G. Alsteens predlagal razglasitev ničnosti „odločbe [Evropske komisije] z dne 18. novembra 2011 v delu, v katerem je podaljšanje [njegove] pogodbe začasnega uslužbenca […] omejeno do 31. marca 2012“.

Odločitev:      Tožba se zavrne. G. Alsteens nosi svoje stroške, priglašene v zadevah F‑87/12, T‑373/13 P in F‑87/12 RENV, ter stroške, ki jih je priglasila Evropska komisija v zadevi F‑87/12. Evropska komisija nosi svoje stroške, priglašene v zadevah T‑373/13 P in F‑87/12 RENV.

Povzetek

1.      Uradniki – Začasni uslužbenci – Trajanje zaposlitve – Pravilo šestih let – Možnost odstopanja v interesu službe – Obveznost preučitve možnosti glede uporabe izjeme – Obseg

(Kadrovski predpisi, člen 90; Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev, člena 2(a) in (b) in 8)

2.      Uradniki – Začasni uslužbenci – Zaposlovanje – Nepodaljšanje pogodbe za določen čas – Obveznost preučitve možnosti glede prerazporeditve zadevnega uslužbenca – Neobstoj

(Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev, členi 2, 8 in 47(b)(i))

1.      Kar zadeva podaljšanje pogodbe začasnega uslužbenca za določen čas, mora organ, pooblaščen za sklepanje pogodb o zaposlitvi, preučiti, ali v zvezi z izrecno prošnjo za podaljšanje, ki je daljše od šestletnega obdobja, določenega s splošno notranjo odločbo, obstaja interes službe, ki upravičuje odstopanje od pravila šestih let.

Vendar, kadar se vloži prošnja za podaljšanje za določen čas, ki ni daljše od šestletnega obdobja, organ, pooblaščen za sklepanje pogodb o zaposlitvi, ni pozvan, da se opredeli o možnosti za tako odstopanje.

Zadevnemu uslužbencu pa nič ne preprečuje, da na podlagi člena 90(1) Kadrovskih predpisov zahteva preučitev možnosti glede podaljšanja njegove pogodbe v interesu službe za več kot šest let.

(Glej točke 54, 57 in 62.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: sklep Vakalopoulou/Komisija, T‑97/00, EU:T:2001:38, točka 14;

Splošno sodišče Evropske unije: sodba Komisija/Petrilli, T‑143/09 P, EU:T:2010:531;

Sodišče za uslužbence: sodba BR/Komisija, F‑13/12, EU:F:2013:39.

2.      Organu, pooblaščenemu za sklepanje pogodb o zaposlitvi, za spoštovanje dolžnosti skrbnega ravnanja in interesa službe pred odločitvijo o nepodaljšanju pogodbe začasnega uslužbenca ni treba predhodno preučiti možnosti prerazporeditve zadevnega uslužbenca na drugo delovno mesto.

(Glej točko 66.)

Napotitev na:

Splošno sodišče Evropske unije: sodba Komisija/Macchia, T‑368/12 P, EU:T:2014:266, točka 57;

Sodišče za uslužbence: sodba Macchia/Komisija, F‑63/11, EU:F:2012:83, točka 60.