Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 4. května 2016 – Bandieri v. Komise

(Věc F-91/12)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda druhého senátu nařídil vyškrtnutí věci.

____________

1    Úř. věst. C 331, 27.10.2012, s. 33.