Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 4.5.2016 – Bandieri v. komissio

(Asia F-91/12)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Toisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1    EUVL C 331, 27.10.2012, s. 33.