Language of document :

Rješenje Službeničkog suda od 4. svibnja 2016. – Bandieri protiv Komisije

(predmet F-91/12)1

Jezik postupka: francuski

Predsjednik drugog vijeća odredio je brisanje predmeta.

____________

1    SL C 331, 27. 10. 2012., str. 33