Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék 2016. május 4-i végzése – Bandieri kontra Bizottság

(F-91/12. sz. ügy)1

Az eljárás nyelve: francia

A második tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.

____________

1 HL C 331., 2012.10.27., 33. o.