Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu zo 4. mája 2016 – Bandieri/Komisia

(vec F-91/12)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda druhej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 331, 27.10.2012, s. 33.