Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 4. maja 2016 – Bandieri/Komisija

(Zadeva F-91/12)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik drugega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1    UL C 331, 27.10.2012, str. 33.