Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 4 maj 2016 – Bandieri mot kommissionen

(Mål F-91/12)(1 )

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1     EUT C 331, 27.10.2012, s. 33.