Language of document : ECLI:EU:F:2016:132

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija)
NUTARTIS

2016 m. birželio 15 d.

Byla F‑88/12

Harald Gaertner

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Laikinieji tarnautojai – Pensijos – Nacionalinių teisių į pensiją pervedimas – Pasiūlymai dėl papildomo pensijų draudimo stažo apskaičiavimo – Neigiamo poveikio neturintis aktas – Ieškinio nepriimtinumas – Prašymas priimti sprendimą nepradedant bylos nagrinėti iš esmės – Procedūros reglamento 83 straipsnis“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo Harald Gaertner prašo panaikinti 2012 m. sausio 16 d. sprendimą apskaičiuoti papildomą pensijų draudimo stažą Europos Sąjungos pensijų sistemoje, remiantis jo teisėmis į pensiją, įgytomis anksčiau kitoje sistemoje, ir prireikus panaikinti 2012 m. birželio 15 d. Europos Komisijos paskyrimų tarnybos sprendimą atmesti jo skundą dėl „sprendimo“ apskaičiuoti minėtą papildomą pensijų draudimo stažą.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį. Harald Gaertner padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jo priteisiamos Europos Komisijos patirtos bylinėjimosi išlaidos.

Santrauka

Pareigūnų ieškiniai – Asmens nenaudai priimtas aktas – Sąvoka – Pasiūlymas dėl papildomo pensijų draudimo stažo apskaičiavimo siekiant perkelti į Sąjungos sistemą iki pradedant dirbti Sąjungoje įgytas teises į pensiją – Netaikymas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnio 1 dalis ir VIII priedo 11 straipsnio 2 dalis)

Pareigūnui pateiktas pasiūlymas dėl papildomo pensijų draudimo stažo apskaičiavimo siekiant perkelti į Sąjungos pensijų sistemą kitoje sistemoje įgytas teises į pensiją nesukelia privalomų teisinių padarinių, tiesiogiai ir iš karto konkrečiai paveikiančių jo adresato teisinę padėtį, ir jis nėra asmens nenaudai priimtas aktas, kaip tai suprantama pagal Tarnybos nuostatų 91 straipsnio 1 dalį.

Šiuo klausimu reikalavimus dėl pasiūlymo apskaičiuoti papildomą pensijų draudimo stažą siekiant perkelti į Europos Sąjungos pensijų sistemą kitoje sistemoje įgytas teises į pensiją panaikinimo reikia aiškinti kaip reikalavimus, kuriais siekiama panaikinti galutinį sprendimą dėl papildomo pensijų draudimo stažo pripažinimo, jeigu, pirma, šalys neginčija, kad suinteresuotasis asmuo sutiko, kad būtų tęsiama teisių į pensiją, įgytų prieš pradedant tarnybą, perkėlimo procedūra, pažymėdamas savo sutikimą ant jam pateikto pasiūlymo, ir, antra, jeigu šis galutinis sprendimas buvo priimtas prieš pareiškiant ieškinį Sąjungos teisme.

Kadangi galutinis sprendimas dėl papildomo pensijų draudimo stažo, susidariusio dėl ieškovo teisių į pensiją, įgytų kitoje sistemoje, pripažinimo buvo priimtas prieš pareiškiant ieškinį, kadangi ieškovas aiškiai teigė, kad jo ieškinys gali būti laikomas ieškiniu, kuriuo iš tiesų siekiama galutinio sprendimo dėl papildomo pensijų draudimo stažo pripažinimo panaikinimo, ir kadangi buvo priimtas naujas sprendimas dėl papildomo pensijų draudimo stažo, susidariusio dėl ieškovo teisių į pensiją, įgytų kitoje sistemoje, pripažinimo ir šiuo nauju sprendimu buvo aiškiai panaikintas ir pakeistas ankstesnis sprendimas dėl papildomo pensijų draudimo stažo pripažinimo, naujas sprendimas turi būti vertinamas kaip sprendimo dėl to paties dalyko visiškas pakeitimas atgaline data ir pastarasis turi būti laikomas niekada neegzistavusiu.

(žr. 14–18 punktus)

Nuoroda:

Europos Sąjungos Bendrojo Teismo praktika: 2015 m. spalio 13 d. Sprendimo Komisija / Verile ir Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, 62, 110 ir 120 punktai ir Sprendimo Teughels / Komisija, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, 58 punktas.