Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Berlin (Německo) dne 23. května 2017 – VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH v. Google Inc.

(Věc C-299/17)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landgericht Berlin

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH

Žalovaná: Google Inc.

Předběžné otázky

Představuje vnitrostátní právní úprava, která zakazuje výhradně komerčním provozovatelům internetových vyhledávačů a komerčním poskytovatelům služeb, kteří zpracovávají obsah, nikoli však ostatním - rovněž komerčním - uživatelům, veřejně zpřístupňovat tiskoviny nebo jejich části (s výjimkou jednotlivých slov nebo velmi krátkých úryvků textu), podle čl. 1 bodů 2 a 5 směrnice 98/34/ES ve znění směrnice 98/48/ES1 předpis, který se netýká konkrétně služeb definovaných v tomto bodě,

a pokud tomu tak není,

Představuje vnitrostátní právní úprava, která zakazuje výhradně komerčním provozovatelům internetových vyhledávačů a komerčním poskytovatelům služeb, kteří zpracovávají obsah, nikoli však ostatním - rovněž komerčním - uživatelům, veřejně zpřístupňovat tiskoviny nebo jejich části (s výjimkou jednotlivých slov nebo velmi krátkých úryvků textu), podle čl. 1 bodu 11 směrnice 98/34/ES ve znění směrnice 98/48/ES, technický předpis, který se týká poskytování služby.

____________

1 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/48/ES ze dne 20. července 1998, kterou se mění směrnice 98/34/ES o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů (Úř. věst. L 217, s. 18; Zvl. vyd. 13/21, s. 8).