Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Berlin (Saksamaa) 23. mail 2017 – VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH versus Google Inc.

(kohtuasi C-299/17)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landgericht Berlin

Põhikohtuasja pooled

Hageja: VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH

Kostja: Google Inc.

Eelotsuse küsimused

1.    Kas liikmesriigi õigusnormid, mis keelavad ainult ettevõtjatel, kes käitavad interneti otsingumootoreid, ja ettevõtjatel, kes pakuvad infovoogude koondamise teenust ning tegelevad sisu töötlemisega, aga mitte muudel – sealhulgas kutselisel eesmärgil – kasutajatel teha ajakirjandusväljaanded või nende osad üldsusele kättesaadavaks (välja arvatud juhul, kui kättesaadavaks tehakse üksikud sõnad või väga lühikesed tekstilõigud), kujutavad endast vastavalt direktiivi 98/34/EÜ (direktiiviga 98/48/EÜ kehtestatud redaktsioonis)1 artikli 1 punktidele 2 ja 5 sätteid, mis ei puuduta otseselt nimetatud punktis määratletud teenuseid,

ja juhul, kui see ei ole nii, siis

2.    kas liikmesriigi õigusnormid, mis keelavad ainult ettevõtjatel, kes käitavad interneti otsingumootoreid, ja ettevõtjatel, kes pakuvad infovoogude koondamise teenust ning tegelevad sisu töötlemisega, aga mitte muudel – sealhulgas kutselisel eesmärgil – kasutajatel teha ajakirjandusväljaanded või nende osad üldsusele kättesaadavaks (välja arvatud juhul, kui kättesaadavaks tehakse üksikud sõnad või väga lühikesed tekstilõigud), kujutavad endast tehnilisi eeskirju direktiivi 98/34/EÜ (direktiiviga 98/48/EÜ kehtestatud redaktsioonis) artikli 1 punkti 11 tähenduses, nimelt siduvaid õigusnorme, mis puudutavad teenuse pakkumist?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. aasta direktiiv 98/34/EÜ, millega nähakse ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest teatamise kord, mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuli 1998. aasta direktiiviga 98/48/EÜ, millega muudetakse direktiivi 98/34/EÜ, millega nähakse ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest teatamise kord (EÜT L 217, lk 18; ELT eriväljaanne 13/21, lk 8).