Language of document :

Presuda Suda (četvrto vijeće) od 12. rujna 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Landgericht Berlin - Njemačka) – VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH protiv Google LLC, pravnog sljednika Googlea Inc.

(predmet C-299/17)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Industrijska politika – Usklađivanje zakonodavstava – Direktiva 98/34/EZ – Postupak pružanja informacija u području tehničkih standarda i propisa te pravila o uslugama informacijskog društva – Članak 1. točka 11. – Pojam „tehnički propisˮ)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landgericht Berlin

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH

Tuženik: Google LLC, pravni sljednik Googlea Inc.

Izreka

Članak 1. točku 11. Direktive 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih standarda i propisa te pravila o uslugama informacijskog društva, kako je izmijenjena Direktivom 98/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. srpnja 1998., treba tumačiti na način da nacionalna odredba poput one o kojoj je riječ u glavnom postupku, kojom se samo komercijalnim operatorima tražilica i komercijalnim pružateljima usluga koji na istovrstan način uređuju sadržaj zabranjuje da na raspolaganje javnosti stavljaju novinske proizvode ili njihove dijelove (isključujući pojedinačne riječi ili vrlo kratke ulomke iz teksta), predstavlja „tehnički propis” u smislu te odredbe, a čiji se nacrt mora prethodno dostaviti Komisiji na temelju članka 8. stavka 1. prvog podstavka Direktive 98/34, kako je izmijenjena Direktivom 98/48.

____________

1 SL C 309, 18. 9. 2017.